Korozyon Dergisi (ISSN:1306-3588)

“1988 yılında yayın hayatına yılda 3 sayı basarak başlıyan Korozyon Dergisi , Derneğimizin resmi yayın organıdır. Ancak 2000 yılından sonra karşılaşılan mali sıkıntılar nedeniyle performansını yılda birleşik 2 sayı olarak devam ettirebilmekte ve üyelerimize ücretsiz olarak gönderilmekte- dir.Şimdiye kadar yayınlanan 25 sayı ile pek çok değerli makale, sanayi ve inşaat sektörlerinin istifadesine sunulmuş olup verilen listeden cilt içindeki makale içerikleri, üzerlerine tıklamak suretiyle görülebilir

Korozyon Dergisi Hakkında Bilgi Edinme

Yayınlar, gönderileceği açık adres ve talep sahibinin diğer iletişim bilgileri (Tel.,varsa Faks ve E-mail) ile birlikte, Korozyon Derneği' nin telefon, faks ve E-mail' ini kullanarak yapılabilir. Yayın bedelinin Korozyon Derneği'nin banka veya posta çeki hesabına havale edildiğine ilişkin bilginin alınma tarihini izleyen bir hafta içinde, yayın nakil ücreti posta sahibine ait olmak üzere kargo ile gönderilir. Yayınların bedelleri İş Bankası ODTÜ şubesi 4229-278121 nolu Dernek hesabımıza havale edilmeli ve mümkünse taranan makbuz derneğimizin elektronik adresine bilgi için gönderilmelidir.

 

Journal of Corrosion (ISSN:1306-3588)

First published in 1988 as 3 volumes, the Journal of Corrosion is the official publication of Turkish Corrosion Association. However, after the year 2000 due to economical reasons the Journal of Corrosion has been started to be published as 2 combined volumes in a year and is sent to our members free of charge. Following are the volumes and numbers, publication year and content of 25 editions of our journal including precious papers which are given to use of industry and construction sectors. Details can bee seen by clicking on them.

Information on Journal of Corrosion

Please send your requests stating the issue number, mail address to be sent, and the other contact information of the requester (telephone, fax and e-mail, if any) to the telephones, fax or e-mails of the Corrosion Association. Within one week following the receipt of the bank money order statement or post cheque of the journal price, the journal shall be sent to the requester via cargo, the transportation being payable by the requester. Payments shall be transfered to İş Bank ODTÜ Branch 4229-278121. Received or copy of received shall be scanned and sent to us via e-mail.