Korozyon ve Önemi

Metal ve alaşımlarının çoğunlukla sulu ve gaz ortamlardan oluşan çevreleri ile girdikleri elektrokimyasal ve kimyasal tepkimeler sonucu uğradıkları hasar korozyon olarak adlandırılır.

Sanayide kullanım bulan metallerin büyük çoğunluğu atmosferik hava ve zeminin de kapsandığı çok farklı ortamlarda kararlılıklarını kaybederler. Altın ve platin dışındaki metallerin tamamı doğada oksitlenmiş halde bulunurlar. Metalleri oksitlerinden ayırmak zorlu bir süreçtir, ve büyük miktarlarda hammadde, enerji ve insangücü kullanımı ile gerçekleşir. Termodinamik anlamda, bu süreç sonunda metaller daha yüksek bir enerji düzeyine taşınırken, entropileri düşer. Metallerin doğadaki durumlarına dönme eğilimi korozyon olayının gerisindeki itici güçtür.

Korozyon yavaş seyreden bir olaydır. Bu nedenle, zararlı sonuçlarının ortaya çıkması uzun zaman alır. Bu olgu, metalik yapıların tasarımında korozyonun gözardı edilmesinin başlıca nedenidir. Gerçekte, korozyon sanayide yatırım ve üretim maliyetlerini belirleyen başlıca etmenlerdendir. Bazı tahminlere göre, korozyonun bir ulusa maliyeti gayri safi milli hasılanın % 3.5-5.0'ine ulaşmaktadır. Türkiye için bu değerin % 4.5 'dan daha az olmadığına ilişkin tahminler vardır. Çevre kirliliği ve emniyet ile ilgili endişelerin giderek arttığı günümüzde, bilim adamları ve mühendislere düşen görev korozyonun etkin kontrolünü sağlayacak teknikleri geliştirip uygulamaktır.

Günümüzde yaşanan en önemli sorunlardan biri, korozyon ve doğurduğu sonuçlar hakkındaki bilgi yetersizliğinin endişe verici boyutta sürüp gitmesidir.Bu durumun düzeltilmesi gündemimizdeki en önemli konu olmalıdır. Açıktır ki, korozyona karşı verilecek uğraş, üniversiteler, endüstri, devlet ve sivil toplum örgütlerinin yer aldığı uyumlu bir yaklaşım içinde başarıya ulaşabilir.

 

Yayınlarımız bölümünden dilediğiniz kitaplarımızı sipariş olarak verebilirsiniz. Siparişiniz sonrası sizinle iletişime geçilecektir.

Kitap Adı
Kitap Adedi
Adınız ve Soyadınız
Mail Adresiniz
Telefon Numaranız
Adresiniz
Güvenlik: 2 x 3=

 

DUYURU

1-Derneğimizin 2021 yılı genel kurulu 29.06.2021 tarihinde yapılmış olup yeni yönetime başarılı çalımalar dileriz.

 

 

 

 

 

 

EFC HABERLER

A-Üyesi olduğumuz Avrupa korozyon Federasyonunun 2022 yılı Sempozyumu Euro Corr 2022 için tıklayınız

B) EFC Etkinlikleri

EFC Etkinlik Takvimi

C)Üyesi olduğumuz Dünya korozyon Dernekleri organizasyonu (The world Corrosion Organization)